Firemní cesty
Adventura s.r.o.

Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10
tel:    +420 271 741 734-6
          +420 603 503 862
fax:    +420 271 741 737

Firemni cesty

PERU

Program je doporučeno absolvovat v jedné skupině. Lze jej však a ohledem na stupeň náročnosti a podle přání klientů rozdělit na varianty volnější poznávací a sportovnější trekové - a umožnit tak všem prožít si cestu co nejvíce podle svých představ a naturelu. Můžete se rozhodnout a vybrat si buď větší prostor pro klidné poznávání přírody, lidí, event. památek s dostatkem času k zamyšlení a "nasátí" ducha zašlých časů nebo se naopak více zaměřit na krásy přírody a na radost z fyzického výkonu. Obě skupiny se vždy po cca 4 hodinách samostatného programu setkají.
Návrh programu:
1. den: Odlet ráno z Prahy. Mezikontinentální let do hlavního města Peru Limy, ubytování v hotelu, večeře.
2. den: Ráno krátký přelet do centra incké říše Cusca. Ubytování v hotelu např. v historické čtvrti San Blas, odpočinek a pozvolná aklimatizace na nadmořskou výšku 3 300 m.n.m., k obědu super indiánská specialita, odpoledne prohlídka Chrámu Slunce - Coricanchy a monumentální kamenné incké pevnosti Sacsayhuaman.
3. den: Ráno odjezd autobusem na výpravu za inckými památkami do posvátného údolí řeky Urubamba - španělsky "Valle Sagrado". Po cestě malebnou horskou scenérií vysokých And navštívíme kamennou strážní citadelu Pisac, hlídající z vysokého skalním ostrohu hluboké údolí. V pueblu Pisac pak dokončíme prohlídku na bohatém tržišti rukodělných výrobků (artesanií). Po obědě následuje prohlídka pevnosti Ollantay Tambo se žulovými bloky těžkými až 140 tun, nad kterými dodnes žasneme a skláníme se před nesmírným úsilím a dovedností jejich stavitelů. Nebo se může celá skupina věnovat raftingu na řece Urubamba. K večeru přejezd vlakem pod Machu Picchu do rázovitého turisty oblíbeného Aguas Calientes. Možnost koupání v termálních pramenech, nocleh v hotelu.
Treková skupina jede společně se skupinou poznávací, ale k pevnosti Pisac půjde po původní incké stezce vedoucí po hřebeni přes přírodní tunel a strmé skalní srázy. Odměnou budou úchvatné výhledy jak na pevnost, tak i na obě strany údolí. Po další části stezky trekaři sejdou až do puebla Pisac, kde se připojí k první části skupiny. Treking velmi doporučujeme - všichni naši klienti jej hodnotili jako velmi pestrý a krásný.
4. den: Skupina poznávací ráno v 6 hod odjíždí autobusem z Aquas, Odměnou za brzké vstávání bude úchvatné představení hry světel a stínů při východu slunce nad Machu Picchu... Pak se skupina ponoří do spleti zdí, uliček a chrámů při prohlídce mystické citadely Inků. Návrat vláčkem zpět na nocleh do Cusca.
Treková skupina odjíždí se skupinou poznávací pozorovat svítání nad Machu Picchu, po kterém si rovněž prohlédne celou citadelu. Od branky na severním konci města pokračuje poněkud krkolomnou původní inckou stezkou k vrcholu legendární dominanty - Huayna Picchu, odkud jsou úchvatné pohledy na město z ptačí perspektivy. Pak sestoupí do Chrámu měsíce a - bude-li dost času - nahlédne na jihozápadní straně města na stezku vedoucí k Puente Incas, která byla další přístupovou cestou na Machu Picchu (dnes je bohužel částečně nepřístupná neboť vedla nebezpečným traverzem uprostřed kolmé skalní stěny vysoké několik set metrů). Na pozdní oběd se obě skupiny opět sejdou a pokračují dál společně.
5. den: Přesun autobusem první třídy z Cusca do Puna. Cestou prohlídka tržiště, kde si vyfotografujete a možná i pohladíte mnoho druhů lam včetně lamy vikuňa. Dále prohlídka významného Viracochova chrámu Raqchi a zastávka v průsmyku La Raya (více jak 4000m). Nocleh v Punu u jezera Titicaca.
6. den: Ráno lodí na rákosové plovoucí ostrovy Los Uros. Zdejší indiáni - Uruové ve snaze izolovat se od agresivních Collanů a Inků - začali již před staletími stále více využívat možností, které jim poskytovalo jezero Titicaca. Jejich ostrovy doslova plavou na vrstvách zdejšího rákosí - totory, mají z ní postavené čluny, postele i svá obydlí, totoru prodávají vkusně zpracovanou do zajímavých suvenýrů a dokonce některé části rákosí v nouzi nebo při zažívacích potížích i jedí. Právě indiáni z jezera naučili Thora Heyerdahla správnou technologii vázání rákosového člunu Ra II, se kterým přeplul Atlantik. Následuje přejezd do významného poutního místa Copacabany v Bolívii, procházka ke Kalvárii a pozorování západu slunce nad jezerem.
7. den: Výlet lodí po jezeře Titicaca na ostrov Slunce, zde prohlídka "Muzea zlata" s předměty z blízkého potopeného města, procházka ke skále, která podle pověstí dala název jezeru Titicaca, prohlídka předinckých ruin, tzv. labyrintu. Treková skupina projde napříč ostrovem (8 km) od severu k jihu s překrásnými výhledy na jezero Titicaca a blízký hřeben bolívijské Královské Kordillery - Cordillera Real s několika šestitisícovými vrcholy (Illampu, Huayna Potosí a vzdálenější Illimani). Skupina poznávací se od Pumí skály a labyrintu vrátí do přístavu a odtud pojedou lodí do jižního přístavu. Zde si prohlédnou Inkovo schodiště a posvátné incké prameny a počkají na druhou skupinu. Všichni se vrátí společně lodí do Copacabany.
8. den: Autobusem přejezd zpět do Peru do města Juliaca, odtud odlet do Limy. Návštěva místního tržiště.
9. den: Návštěva historického centra Limy. Společný závěr cesty po Peru ve stylové místní restauraci vysoko na pobřežních skalách (na konzumaci místních specialit je minimální doporučená doba 2,5-3hod) nebo v luxusní restauraci umístěné na molu nad pobřežním příbojem. Odpoledne odlet do Evropy.
10. den: Návrat do ČR

Poznámka: Při návratu je možné prodloužit si cestu o několik dnů plážových radovánek v rozsáhlém hotelovém komplexu na ostrově Bonaire v Karibiku s možností snorkelingu a potápění viz např. www.infobonaire.com.

vhodné období: červen - září
Cena: dohodou

 

Nabídka zajišťovaných služeb:

- ubytování v pečlivě vybraných osvědčených hotelech
- stravování dle přání klienta
- uvítací oběd v Cuscu
- dopravu
- průvodce
- vnitrostátní přelety
- pojištění CK
- organizace zájezdu
- letenky do Limy pro účastníky
- fakultativní akce
- vstupné

 


 

Adventura - firemní cesty 2006